Kết Hôn Nước Ngoài - Gọi ngay cho luật sư: 0918.22.99.88

Quy định về kết hôn với người nước ngoài mang tính chất phức tạp bởi vừa liên quan đến pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Với đặc thù đó, khi bạn muốn kết hôn với người nước ngoài có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng đừng lo, với đội ngũ luật sư am hiểu về trình tự, thủ tục và các quy định về kết hôn với người nước ngoài. Thì chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những thắc mắc đó.