gây tổn hại cho sức khỏe của người khác - Gọi ngay cho luật sư: 0918.22.99.88