phạm vi đại diện theo ủy quyền - Gọi ngay cho luật sư: 0918.22.99.88