thời điểm giao kết hợp đồng dân sự - Gọi ngay cho luật sư: 0918.22.99.88